Alles wat u moet weten

We begrijpen maar al te goed dat een bezoek aan de tandarts vragen oproept. Op deze pagina vindt u alle antwoorden op veelgestelde vragen.

Wij blijven open!

Update situatie i.v.m. Covid-19 - 15 december 2020

Een goede mondgezondheid hoort ook bij een goede algemene gezondheid. Onze praktijk blijft tijdens de lockdown voor u open.
Uw geplande afspraak kan gewoon doorgaan, mits u geen klachten heeft met betrekking tot Covid-19.

In de praktijk hebben we leefregels opgesteld:

  • Kom precies op tijd, niet te vroeg of te laat, we hebben 3 stoelen in de wachtkamer. Het is ook mogelijk buiten in de tent te wachten.
  • Kom alleen, kind tot 12 jaar mag met 1 begeleider.
  • Meld u bij de receptie na binnenkomst, volg eventuele aanwijzingen op.
  • Was daarna 20 seconden uw handen en raak daarna niets meer aan (ook niet uw telefoon).
  • Neem zo min mogelijk mee, laat tassen en jassen thuis of in de auto.
  • Ga thuis naar de W.C.
  • Poets thuis goed uw tanden.
  • Wij vragen u een mondkapje te dragen.

Hoest of niest u, heeft u koorts, last van kortademigheid of verkoudheidsklachten, bent u de laatste 14 dagen in contact geweest met een corona-patiënt of bent u zelf besmet (geweest)? Verzet dan telefonisch de afspraak: 043-450 14 36.

In principe kan ieder gezond mens van 0 tot 70 jaar een gewone tandheelkundige behandeling ondergaan. Valt u buiten deze groep of heeft u onderliggend lijden dan is overleg gewenst.

Spoed

Bij een spoedgeval is het belangrijk dat u zo snel mogelijk geholpen wordt. Alle informatie over spoedgevallen vindt u op de Spoedpagina.

Het spoednummer tijdens openingstijden is 043-4501436.

Alle informatie over spoedgevallen vindt u op de Spoedpagina.

Het spoednummer buiten openingstijden is 043-7112711.

Alle informatie over spoedgevallen vindt u op de Spoedpagina.

Kinderen

Als het kindje twee jaar is proberen we of het al op de stoel wil zitten. Dit gaat heel rustig en speels. Met 2 ½ jaar is het complete melkgebit doorgebroken. Dan is het advies om ieder halfjaar naar de tandarts te gaan met uw kindje. Dat went dan aan de omgeving en aan het zitten op de tandartsstoel. Bovendien gaan de ontwikkelingen tijdens de groei snel en daarom is het geen overbodige luxe om ieder half jaar het gebit te laten nakijken. Omdat de overheid deze visie ondersteunt en ieder kind een goede start wil geven wordt dit volledig betaald uit de basisverzekering voor iedereen tot 18 jaar.

Voor jonge kinderen is het goed als één van de ouders tijdens de controle of behandeling aanwezig is. Oudere kinderen kunnen proberen het zelf te doen (goed voor hun zelfvertrouwen). Als u bij uw kind blijft, laat dan zoveel mogelijk over aan de tandarts. Doe geen valse beloftes. Als de tandarts toch een beetje pijn doet en u had gezegd dat uw kind niets zou voelen, vertrouwt hij of zij het de volgende keer niet meer. U mag uw kind natuurlijk altijd belonen als het zich goed houdt.

Uit onderzoek blijkt dat goede mondhygiëne, voorlichting, en preventie van jongs af aan een grote positieve invloed hebben op het houden van een gezond en sterk gebit door de jaren heen. Wij vinden dit erg belangrijk en hebben daarom dit plan ontwikkeld.

De kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met 6 jaar worden iedere 6 maanden uitgenodigd voor een controlebezoek, samen met een van de ouders. Daarna gaan zij elk half jaar afwisselend naar de tandarts en preventieassistente om de mondgezondheid zo goed mogelijk te houden.
Tijdens ieder bezoek zal uw kind op speelse en eenvoudige manier kennis maken met het gebit en de tandartspraktijk.

Naast de gebitscontrole is er veel aandacht voor het poetsen, advies op het gebied van voeding en fluoride-gebruik en kennismaking met de apparatuur. Vanaf 5 jaar worden er röntgenfoto’s gemaakt en geseald als de blijvende kiezen doorbreken. De mondhygiëniste en onze speciaal opgeleide preventiemedewerker zullen deze controles en handelingen uitvoeren. Wanneer zij bijzonderheden of gaatjes constateren gaat uw kind naar de tandarts.

Behalve een sterke verbetering in de mondgezondheid blijkt ook dat door vroege gewenning de kinderen weinig of geen angst voor de tandarts ontwikkelen. De bezoeken worden volledig vergoed door de basisverzekering tot 18 jaar van de Zorgverzekeraars.

De praktijk

Burgemeester Teheuxweg 1
6271 JJ  Gulpen

Wij stellen ons graag voor op onze paktijk pagina. onder het kopje team.

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.10 tot 17.30 uur. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.10 – 12.30 uur en tussen 13.30 – 17.30 uur. Op vrijdag tussen 8.10 – 12.30 uur.
Op de Burgemeester Teheuxweg kan alleen geparkeerd worden op een strook met 7 plaatsen tegenover nummer 39. Met de blauwe schijf kan in geheel Gulpen twee uur geparkeerd worden in de daarvoor bestemde vakken. Bij ons in de buurt is dat op de Rijksweg of op de Oude Akerweg. U kunt de auto ook parkeren op de parkeerplaatsen bij het Willem Alexanderplein, de Tramweg, de Landsraderweg bij het zwembad Mosaqua. Klik hier voor een handige folder van de gemeente Gulpen-Wittem.

Aanmelden

Inschrijven kan op diverse manieren. Op de inschrijfpagina leggen wij ze u allemaal uit.

Zekerheid

In augustus 2018 hebben wij weer een her-audit doorstaan van de ISO 9001 certificering.

Al onze zelfstandige behandelaars staan geregistreerd in het BIG-register: bigregister.nl

Als u vragen hebt of niet tevreden bent over een behandeling dan bent u welkom om dit met ons te bespreken. We zoeken dan samen met u naar een oplossing als dit mogelijk is. Mocht u hiermee niet geholpen zijn dan kunt u bellen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) 0900-2025012, dat algemene vragen kan beantwoorden over een behandeling. Komen we er samen echt niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de KNMT, de beroepsvereniging voor tandartsen. Hij bemiddelt en helpt u bij het formuleren van uw klacht.

Betalen

De tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en gelden voor alle tandartsen in Nederland.
Een overzicht van deze tarieven vindt u op allesoverhetgebit.nl

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics.
Nota's die u direct in de praktijk heeft meegekregen betaalt u op NL38ABNA0217395112 tnv Kusen & Van Strien tandartsen met vermelding van het notanummer.

Contactgegevens Infomedics
De Servicedesk Patiënten is te bereiken via telefoonnummer 036- 2031900. Voor dit telefoonnummer worden geen extra kosten in rekening gebracht. U betaalt enkel uw gebruikelijke belkosten.
Indien u vragen heeft over uw rekening, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 telefonisch contact met hen opnemen.

E-mail

U kunt Infomedics per e-mail bereiken via rekening@infomedics.nl. Voor een snellere verwerking van uw vraag, verzoeken wij u het betalingskenmerk in het onderwerp van de e-mail te vermelden.

Schriftelijke correspondentie

Infomedics B.V., Afdeling Servicedesk Patiënten, Postbus 60108, 1320 AC Almere

Dat is mogelijk. U kunt dit melden aan de tandarts/mondhygiëniste. Zij vinken dit aan in de behandelkaart.

Angst

Vertel aan de tandarts dat u angstig bent en waarom. Dan houden wij daar rekening mee, wij kunnen u helpen om uw angst te overwinnen.
Er wordt alleen gedaan wat van tevoren met u is afgesproken, u houdt de controle over wat er gebeurt en kunt aangeven wanneer u een pauze wilt inlassen. Indien nodig wordt er met ademhalings - en ontspanningsoefeningen gewerkt en andere technieken waardoor u weer met meer zelfvertrouwen naar de tandarts zult kunnen gaan.

Vraag nog onbeantwoord?

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Stel hem dan via de contactpagina.